Není materiál jako materiál

Posted by on 18.4.2018

Pokud ohrazujeme pozemek třeba drátěným pletivem, musíme si uvědomit, že v tomto případě není příliš možností pro kreativitu a ozvláštnění celého ohrazení nějakým zpestřujícím prvkem. Podobně je to s kamennou, nebo jinou zdí. Můžeme ji zpestřit drobnými nepravidelnostmi, můžeme ji i kombinovat s jinými materiály, ale stejně to bude stále jen zeď.

Každý je vhodný na něco jiného

Podobně je to se dřevem. Podstatou dekorativních prvků je vybočení z určitého normálu. Ozvláštnění něčím nečekaným. Je nesmyslné u dřeva vyřezávat nákladné ozdobičky, když tím vlastně popřeme ten hlavní důvod, proč se dřevo používá – totiž jeho přírodní, přirozený vzhled s kresbou letokruhů a suků, který pouze podtrhneme vhodně zvoleným namořením, či jiným ošetřením jeho povrchu. S kovaným plotem je to ale jiné!

Comments are Closed